Skip to main content

Voedselveiligheid & HACCP

Wettelijke verplichting
Allereerst is het borgen van de voedselveiligheid middels een geïmplementeerd HACCP-systeem wettelijk verplicht. Dit is vastgelegd in Europese verordeningen en de Nederlandse warenwetgeving voor alle ondernemingen die levensmiddelen verwerken, bewerken, opslaan en transporteren. Er moet een systeem aanwezig zijn gebaseerd op de 7 HACCP-principes uit de Codex Alimentarius.

Dat kunt u realiseren door:

a) Productie bedrijven en industrie:
Voor productie bedrijven door het gebruik van een eigen ontwikkelt HACCP-systeem. FoodAdvies stelt voor u een opmaat HACCP-Handboek op conform de geldende wet- en regelgeving. Inclusief voorschrijvende procedures en informatieve werkinstructies als ook efficiënte registratielijsten.

b) MKB-bedrijven (horeca & catering):
Voor MKB-bedrijven door te werken met een geldende branche Hygiënecode. FoodAdvies kan voor u een opmaat werkboekje maken, uitgaande van uw branche en situatie, gebaseerd op de van toepassing zijnde Hygiënecode.

Binnen de HACCP-systemen worden tal van controle- en monitoring verplichtingen overzichtelijk meegenomen, zoals daar o.a zijn:

 • Allergenen beleid
 • Metaaldetectie
 • Microbiologisch onderzoek
 • THT-onderzoek
 • Temperatuurbeheer
 • Calibratie beheer
 • Specificatie onderhoud en –beheer
 • Etiketten beheer
 • Traceerbaarheid systematiek
 • Klachten beheer
 • Monitoring van corrigerende maatregelen
 • Verificatie van het systeem
 • Documenten beheer
 • Transport management

Implementatie
In alle gevallen zal FoodAdvies de nadruk leggen op de praktische implementatie binnen uw organisatie.

 • zorgen dat de CCP’s worden geborgd
 • de sleutelfunctionarissen binnen de organisatie HACCP begrijpen
 • weten hoe de registraties behoren te worden bijgehouden
 • zorgen voor correcte archivering van documenten

Pas dan is het HACCP-systeem geen rijtje statische mappen in de kast, maar wordt er echt mee gewerkt!