Skip to main content

Verificatie en interne audit

Verificatie audits
Verificatie is verplicht vanuit de 7 HACCP-principes van de Codex Alimentarius: Principe 6. Pas verificatie toe. Vanuit die verplichting wordt de verificatie niet alleen beoordeelt tijdens certificatie audits maar ook zeker door de NVWA.

Verificatie is een periodieke procedure om na te gaan of de HACCP-aanpak effectief is, of te wel om na te gaan of de beheersing van elke CCP effectief is. In breder perspectief laat de verificatie zien of de beschrijving in het HACCP- of Kwaliteitshandboek in relatie tot de totale werkwijze in het bedrijf tot voldoende voedselveiligheid leidt. Er wordt getoetst of het systeem werkt zoals het is opgezet en wordt minimaal jaarlijks uitgevoerd.

Wegens de onafhankelijke positie maar ook weer kennis van de processing en cultuur bij het bedrijf wordt de uitvoering van de verificatie audit meestal uitbesteedt aan FoodAdvies. Tijdens de verificatie audit wordt meestal ook een interne audit meegenomen. Bij kleine organisaties wordt de interne audit jaarlijks meegenomen tijdens de verificatie. Bij grotere (complexe) organisaties of indien een standaard dat expliciet voorschrijft wordt de interne audit in delen gedurende het jaar uitgevoerd. FoodAdvies kan hier dit verzorgen of FoodAdvies geeft juiste instructies waardoor eigen Kwaliteitsdienst medewerkers deze interne audits kunnen uitvoeren en rapporteren.

Een verificatie beoordeelt o.a. de volgende onderdelen:

 • Visuele inspectie op de werkvloer en kennis nemen van de dagelijkse gang van zaken.
 • Productcontrole, zowel microbiologisch als kwalitatief.
 • Beoordeling van de reiniging- en desinfectie (visueel).
 • Beoordeling van klachten van klanten en van derden.
 • Toetsing van de basisvoorwaarden en inrichtingseisen (visueel).
 • Uitvoering van de interne audit volgens een op maat gemaakte checklist.
 • Beoordeling van de CCP’s, OPRP’s en PRP’s.
 • Specifieke standaard eisen (indien bij dat bedrijf aan de orde) worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld: food defence
 • Zijn er veranderingen in het bedrijf opgetreden die van invloed zijn op de voedselveiligheid.
 • Dienen procedures of werkinstructies van het HACCP-systeem aangepast te worden?

De verificatie audit is tevens een zeer effectief middel om te toetsen welke onderdelen nog extra aandacht verdienen in het voorbereidingstraject bij certificeringen. Daarnaast worden er vanuit de standaarden ook meer eisen gesteld aan de toetsing van de implementatie van het Kwaliteitssysteem.

 • Zo eist IFS-Food standaard een interne audit programma die alle eisen van de standaard omvatten (§ 5.1.1).
 • De BRC-Food eist een ingeroosterd programma van interne audits waarbij tevens geïmplementeerde procedures worden getoetst die aantonen om de norm te behalen.