Skip to main content

Overige kwaliteitsnormen en richtlijnen

Binnen een HACCP-systeem of HACCP-/Kwaliteitssysteem kunnen prima andere kwaliteitsnormen worden geïntegreerd.
Het voordeel daarvan is:

  • Geen aparte mappen en gescheiden administraties voor alle verschillende normen.
  • Alle documenten staan in de zelfde opmaak, dit geeft overzicht.
  • Beheer en archivering van registratielijsten is eenvoudiger en overzichtelijker.

De meest voorkomende kwaliteitsnormen met eigen eisen en standaarden die opgenomen worden zijn:

MSC
Het MSC (Marine Stewardship Council) keurmerk is een keurmerk voor visproducten die afkomstig zijn van duurzame visserij. Bij duurzame visserij worden visstanden duurzaam beheerd en er wordt, tijdens het vissen, zo weinig mogelijk schade toegebracht aan het leven in de zee. MSC heeft een onafhankelijke norm en MSC Chain of Custody Standard ontwikkeld. Visverwerkende bedrijven kunnen zich certificeren volgends deze MSC CoC standaard. Hiervoor zal o.a. een MSC Protocol worden opgesteld in uw handboek.

Beter Leven
De Dierenbescherming geeft onder de naam “Stichting Beter Leven keurmerk” een Beter Leven keurmerk (SBLk) uit voor eieren, kippenvlees, varkensvlees, rund- en kalfsvlees. De Dierenbescherming wil er zijn voor de dieren in de vee-industrie en probeert met het Beter Leven keurmerk (SBLk) van binnenuit de vee-industrie diervriendelijker te krijgen.
Bedrijven die het SBLk keurmerk wil gebruiken dient met deze stichting een contract aan te gaan. In uw handboek zal o.a. een Beter Leven Protocol worden opgemaakt waar alle eisen in worden opgenomen.

Biologisch (SKAL)
De betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland wordt gecontroleerd en getoetst door Skal Biocontrole. Een groente/fruit product of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. Want de biologische eisen zijn verwoord in Europese verordeningen (waar onder Verordening (EG) 834/2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten). Skal Biocontrole houdt toezicht op de hele biologische keten, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.
Bedrijven die biologische erkenning op producten wil behalen dient dit aan te vragen bij Skal Biocontrole. In uw handboek zal onder meer een Biologisch protocol worden opgesteld.

Halal
Halal (حَلاَلْ) is rein, toegestaan. Het is islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is. Voor voedsel gelden speciale richtlijnen waar een moslim zich aan dient te houden. Deze regels zijn afgeleid uit de Koran, de Hadith en de daaruit afgeleide soenna .
Concreet: Halal zijn de handelingen aan Halal waardige grondstoffen volgens islamitische richtlijnen.
Levensmiddelen bedrijven die een Halal erkenning op de producten wil gaan voeren dient een overeenkomst met een Halal certificeerder af te sluiten. In dat geval zal er o.a. een Werkinstructie voor de Halal werkzaamheden in het handboek worden opgesteld.

Streek normen zoals:
De onafhankelijke Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct geeft het keurmerk Zeker Zeeuws uit. Een onafhankelijk erkend streek keurmerk dat garandeert dat een product echt Zeeuws is. Dat betekent dat het in Zeeland is geteeld, gekweekt, gevist of geproduceerd is met Zeeuwse grondstoffen. Dat is bovendien op een duurzame manier gebeurd, met respect voor milieu, mens en dier. In Zeeland komen de streekproducten van het land, uit zee en de zilte teelten.
Bedrijven die dee norm willen behalen dienen bovenal gevestigd te zijn in Zeeland en dienen daarbij een overeenkomst aan te gaan met de genoemde stichting. In dat geval zal er o.a. een Werkinstructie Zeker Zeeuws worden opgsteld in het handboek.

ISO 9001
Binnen de gehele food industrie, op grote en kleine schaal, is het ISO 9001 certificaat niet meer actueel. ISO 9001 is ook geen specifieke food certificering, zie daarvoor “Certificering volgens een food standaard”.

De food gerelateerde FSSC 22.000 en de private label standaarden hebben de certificeringsbehoeften hierin volledig overgenomen. Een levensmiddelen producerend bedrijf zou, vanwege de wettelijke verplichting, altijd een op HACCP-principes gebaseerd systeem ernaast moeten hebben. Een combinatie die FSSC 22.000 of ISO 22.000 wel kan bieden. Maar desondanks kan FoodAdvies een kwaliteitssysteem opstellen volgens ISO 9001:2015, de certificering voorbereiden en assisteren bij certificeringsaudit.